Verzenden & retourneren - Bobby's Hairfashion

Verzenden & retourneren


Wanneer de producten op voorraad zijn bedraagt de levertijd 2 tot 7 werkdagen (in Nederland), gerekend vanaf de datum dat het aankoopbedrag op onze rekening is bijgeschreven. Indien een artikel tussen het moment van bestellen en betaling onverhoopt is uitverkocht en\of niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. Bobby's Hairfashion is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.

Wanneer wij een product niet op voorraad hebben dan krijgt u z.sm. hierover bericht. Indien nalevering binnen 30 dagen niet meer mogelijk is dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en vervalt de bestelling. Gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen na annulering aan de koper geretourneerd.

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden uitgevoerd. Indien Bobby's Hairfashion door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover de koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade)vergoeding. Bobby's Hairfashion zal koper zo spoedig mogelijk van een overmacht op de hoogte stellen.

Iedere bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur, nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een email te sturen aan info@bobbyshairfashion.nl. Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, ontvangt u het betaalde bedrag retour. Indien u niet binnen 24 uur de bestelling heeft geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig.

U wordt vriendelijk verzocht om bij aflevering te controleren of de producten aan de bestelling overeenkomen. Indien dit niet het geval is, dient u Bobby's Hairfashion daarvan zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk, telefonisch of per email op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bobby's Hairfashion de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Een retourzending wordt uitsluitend aanvaard indien onze toestemming daarvoor gegeven is en de verpakking van het product onbeschadigd is en producten niet open en\of gebruikt zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Pruiken worden niet terug genomen als ze uit de verpakking los zijn gehaald en als de labels verwijderd zijn!!

De door Bobby's Hairfashion geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat alle vorderingen van Bobby's Hairfashion volledig zijn betaald. Het risico ter zake van goederen gaat over op het moment van levering.